Kính thưa toàn thể bà con nhân dân! Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ...


KH tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao kỷ niệm ngày thành lập các hội đoàn...


Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân xã Kim Hỷ, sáng ngày 02/10/2023 Uỷ ban nhân dân xã Kim Hỷ phối hợp với Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Kim Hỷ tổ chức Lễ khai mạc...