Sáng 19/10, Đảng ủy xã Kim Hỷ tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để trao đổi, đối thoại các nội dung còn tồn tại, bức xúc tại cơ sở thuộc...


KH Tuyên truyền, phổ biến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Kim...